“Chúng tôi…chúng tôi chỉ trú mưa thôi…” Mỗi khi trời mưa với lời thủ thỉ ngọt ngào của một nữ nhân viên trẻ hơn, tôi lại bị cám dỗ hết lần này đến lần khác… Trên đường đi công tác về, chúng tôi ghé vào một cơ sở lưu trú do cơn mưa như trút nước bất chợt. Liên tiếp những cuộc gặp bí mật hết lần này đến lần khác với cám dỗ xác thịt của cấp dưới ướt mưa.

Em nhân viên xinh đẹp trú mưa cùng tên sếp đồi bại trong khách sạn và

Em nhân viên xinh đẹp trú mưa cùng tên sếp đồi bại trong khách sạn và